ĐẾ TRỤ

Đế trụ có tác dụng để đỡ và giúp trụ có thể di chuyển được một các dễ dàng

500,000 đ